Personvernerklæring for kunder og andre besøkende av nettsiden

Behandling av personopplysninger i Vestbo drift
Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss ved å motta vårt nyhetsbrev eller bestiller tjenester fra oss vil Vestbo drift behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Vestbo drift ved daglig leder, Arne Wilhelm Knudsen.

Kontaktinformasjonen:
Vestbo drift
Håsteins gate 9
5160 Laksevåg
E-post: post@vestbodrift.no
Telefon: 55301810
Organisasjonsnr.: 962109535

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Arne Wilhelm Knudsen arne@vestbodrift.no tlf. 90612013.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn:
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene og med de behandlingsgrunnlag som er angitt her:

Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

Personopplysninger mottatt fra andre
De fleste personopplysninger samler vi inn direkte fra deg. Enkelte ganger innhenter vi opplysninger fra andre kilder.
Etter Personopplysningsloven og den Europeiske personvernforordningens (Personvernforordningen) artikkel 14 skal vi gi deg en rekke opplysninger når vi mottar personopplysninger fra andre. Dersom vi har din kontaktinfo tilgjengelig vil vi sende deg denne informasjonen direkte til deg. I motsatt fall vil informasjonen kun fremgå av denne personvernerklæringen.
Hvor dine personopplysninger stammer fra: Informasjonen hentes fra Brønnøysundregistrene via Proff Forvalt.
Kategorier av personopplysninger: Når vi mottar personopplysninger fra andre vil vi behandle følgende kategorier av personopplysninger om deg: Vi innhenter informasjon om navn og rolle i boligselskaper, eventuelt telefonummer der det er kjent offentlig.

Lagringstid.
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.
Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.
Vi kan på nåværende tidspunkt ikke uttrykke hvor lenge vi vil lagre dine personopplysninger. Vi kan imidlertid opplyse deg om, at vi legger vekt på om du fremdeles har en rolle i et boligselskap eller du som privatkunde har et aktivt kundeforhold hos oss når vi skal fastsette hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har etter Personopplysningsloven og Personvernforordningen en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av personopplysninger om deg.

Rett til innsyn
Du har rett til å få innsikt i de opplysningene vi behandler om deg, samt bestemte ytterligere opplysninger.

Rett til korrigering.
Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv korrigert.

Rett til sletting.
I særlige tilfeller har du rett til å få slettet personopplysninger om deg før tidspunktet for vår alminnelig generelle sletting inntreffer.

Rett til begrensning av behandling.
Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen må vi fremover kun behandle opplysningene – bortsett fra oppbevaring-med ditt samtykke, eller med henblikk på om rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til innsigelse.
Du har i visse tilfeller rett til å gjøre innsigelse mot vår lovlige behandling av dine personopplysninger. Du kan også gjøre innsigelse mot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring.

Dataportabilitet.
Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i en strukturert, alminnelig anvendbar og maskinlesbar format, samt å få disse personopplysningene overført til en behandlingsansvarlig til en annen uten hindring.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.  
For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en henvendelse til post@esv.as eller bruke kontaktknappen på vår nettside. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss på de kontaktopplysningene som fremgår øverst i personvernerklæringen.

Klager.
Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Endringer.
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Informasjonskapsler - Cookies
Vi benytter coockies for å bedre din brukeropplevelse på våre nettsider. Lurer du på hva en ”coockie” er, anbefaler vi denne artikkelen på wikipedia. https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Cookies

 Vi benytter nettanalyseverktøyet til Google Analytics for å bedre forstå hvordan nettsiden vår blir benyttet.

I perioder vil vi også benytte oss av annonsering mot tidligere besøkende, med verktøy fra Google Analytics og Google Adwords. Du kan selv kontrollere data som blir samlet inn om deg ved å besøke Google sin side for utmelding. https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

I flere moderne nettlesere er det mulig å slå av bruken av Coockies, merk da at enkelte av tjenestene på vår nettside ikke vil fungere optimalt.